Gødskning – magnesium

Magnesium til fabrikskartofler


Magnesium er det makronæringsstof, som kartoffelafgrøden bortfører mindst af. Det ændrer dog ikke ved vigtigheden af en optimal magnesiumforsyning. Magnesium har både positiv indvirkning på kvalitet og udbytte, og er med til at styrke kartoflens robusthed og lageregenskaber. Tildeling af magnesium (Mg), skal ske efter markens Mg-tal, se tabel 1.

Mg-tal 1 2 3 4 5 >6
Magnesium kg/ha 35 30 25 20 15 0

Tabel 1. Vejledende magnesiummængder ud fra Mg-tal.

Mange handelsgødninger indeholder en mindre mængde magnesium, f.eks. Patentkali (6 % Mg). På de fleste danske landbrugsjorde ligger Mg-tal omkring 4-8, som er et middelniveau.

Ved høje Mg-tal anbefales det ikke at tilføre ekstra magnesium, se Tabel 1. Det er vigtigt at vurdere Mg-tallene ud fra jordprøverne, for at optimere gødningsplanen for hver enkelt mark.


Kalium/magnesium forhold
Kalium og magnesium har sammen med calcium et indbyrdes styrkeforhold omkring optagelse. En overforsyning af den ene, kan hæmme optagelse af de andre, og i sidste ende fører det til et lavere udbytte.

Derfor er det vigtigt at forholdet mellem næringsstofferne er afstemt, sådan at det ene næringsstof ikke tager pladsen for andre.

I landsforsøgene 2015-2017, blev der lavet et kali/magnesium forsøg i stivelseskartofler, med henholdsvis kali/magnesium forhold på 4:1 og 8:1, se figur 1.

Ved forhold 4:1 hæmmes kartoffeludbyttet, men stivelsesprocenten var uændret. Ved middel Mg-tal og lave til middel K-tal, viste forsøget at det højeste nettoudbytte lå ved ca. 25 kg Mg/ha og 180-220 kg K/ha.


Figur 1. Stigende magnesiumtilførsel til fabrikskartofler. Oversigt over landsforsøgene 2018-20, 6 forsøg.

 

Forsøgsserie fra 2018
I 2018 blev der startet en ny forsøgsserie, som udelukkende tager udgangspunkt i magnesiumtildeling til stivelseskartofler, se figur 1.

Forsøgene viser, at der ved Mg-tal på 4,2-6,1, er en tendens til at nettoudbyttet topper ved 20-25 kg magnesium, og at en større tilførsel af magnesium vil påvirke udbyttet negativt. Der er ingen af de 6 forsøg der har givet signifikant effekt af at tilfører mere end 25 kg magnesium pr. ha.

Anvendes Patentkali som kalikilde på jorde med lave til middel kalital, så vil magnesiumtilførslen blive så stor, at det kan påvirke stivelsesudbyttet negativt.


Vedligeholdelse af magnesium sker billigst via kalkning med magnesiumholdige kalktyper.


Opsummering magnesium
Undgå en overforsyning med magnesium, og en tildeling af 20-25 kg Mg ved middel Mg-tal er tilstrækkelig. En større tilførsel af magnesium kan påvirke kartoffeludbyttet og stivelsesprocenten i negativ retning.

Magnesium er vigtig for knoldens robusthed, og magnesium indgår også i stivelsesindlejringskomplekset.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK