KMC Avlsnyt

Døtreknolde spirer– hvad nu?

16.08.2018

Kvalitet af læggekartofler er afgørende for en god og sikker start på kommende vækst sæson. Vi har været igennem en rekord varm og vedvarende sommer, med høje temperaturer og næsten igen nedbør.

Billede 1: Thor på uvandet jord. Døtreknolde er begyndt at spire.

Læggekartoflerne ældes normalt igennem vækstsæsonen, og ældningen bremses med nedkøling og korrekt opbevaring igennem efterår og vinter frem til den nye sæson. I år har jordtemperaturen generelt været højere, og hvorfor vi må forvente at læggekartoflerne også er ældet hurtigere end normalt, og derved er længere fremme i deres fysiologiske alder end normalt.

Problemet er set størst i marker, som enten er uvandet eller utilstrækkeligt vandet, hvor toppen ikke har lukket rækkerne, og dermed ikke givet en ordentlig beskyttelse af jorden mod opvarmning. Andre faktorer, som også kan have betydning, er bl.a. læggetidspunkt (tidlig/sen), jordtype (varm/kold), gødningsniveau og sortens spirevillighed.

Ovenstående faktorer har ført til, at vi nogle steder har set at de nye døtreknolde er begyndt at spire, og faktisk nogle steder er ved at bryde kammen. Det er forhold, som vi ser meget sjældent i Danmark. Andre steder i Europa har de samme problemer i år, men det er svært at konkludere på sorter og deres egenskaber. Ofte er lokalitet og dyrkningsfaktorerne den væsentligste årsag til problemerne.

Når døtreknolde begynder at spire, vil de naturligt begynde at bruge spireenergien i form af stivelse, og de spireøjne som er startet nu, vil ikke danne nye spirer til foråret.

Læggekartofler fra marker, der er begyndt at spire, vil have en høj fysiologisk alder. Her må det vurderes, om det er få knolde eller mere udbredt. Under alle omstændigheder vil disse partier blive påvirket til kommende sæson. Om det betyder dårlig fremspiring, ynglesyge (som vi kender fra Kardal) ved vi ikke nok omkring.

Ved optagning af kartofler med spirer, vil spirerne med stor sandsynlighed brække af, og give indgangsveje for lagersygdomme som Phoma og Fusarium, som kan være med til yderligere at forringe læggekartoflernes kvalitet. Du bør derfor vurdere, om du har tilstrækkelige læggekartofler, eller der kan skaffes andre læggekartofler i disse situationer, og kassere partier med spirende døtreknolde.

På vandede arealer med læggekartofler ser situationen dog helt normalt ud, og der ses ikke spirer på døtreknolde.

Stivelsesmarker

Samme situation med spirer på døtreknolde ses også i stivelseskartoffelmarker på uvandet eller utilstrækkeligt vandet arealer, se billede 2. Problemstillingen er den samme som beskrevet ovenfor, som medfører at kartoflerne er mindre egnet til lagring, og der sker et forbrug af stivelse i døtreknoldene. Denne situation ved vi reelt ikke nok om, og der findes ingen skadestærskel for, hvornår det bedst kan betale sig at levere kartoflerne til fabrik.
Men er kartoflerne begyndt at afmodne, eller er omfanget af spirede døtreknolde stort, bør det overvejes om kartoflerne skal leveres tidligt, for at undgå stivelsestabet overgår stivelsesindlejringen i knolden. Vurdér herudover markens vækstpotentiale de kommende 4-6 uger.

Generel håndtering af egne læggekartofler

Specielt i år er det vigtigt at få optaget læggekartofler, så snart de er skindfaste, og få igangsat nedkøling. Det forudsætter, at der er tilstrækkelige kølefaciliteter, ellers vent til jordtemperaturen falder og der er køligere nattetemperaturer. Ved en høj knoldtemperatur kan køling startes hurtigt, da der vil gå en del tid, inden knoldtemperaturen kommer under 10-12 grader, hvor sårhelingsprocessen stopper. Er knoldtemperaturen 16-18 grader, er der ikke behov for at starte nedkøling. Der er en optimal temperatur til en hurtig og effektiv sårheling, som vil tage ca. 10-14 dage, hvorefter nedkøling kan påbegyndes. Sørg for god ventilering, således kondens på knoldene undgås, og ventileringen er også vigtig under nedkøling, for at sikre et godt luftskifte omkring knoldene.

Skånsom optagning er et must, ved temperaturer over 12 grader, helst direkte i kasser. Det reducerer skader på knoldene, og reducere påvirkning af den fysiologiske alder.

 

Billede 2: Kuras på uvandet jord. De nye spirer fra døtreknoldene har brudt jordoverfladen.

 

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK