KMC Avlsnyt

3. prøveopgravninger 2019 -KMC oversigt

19.09.2019

Resultater fra 3. prøveopgravning 2019 - KMC oversigt

Resultaterne fra 3. prøveopgravning (16.-18. september 2019) ved de 3 ejerfabrikker er nu kommet, og resultaterne kan ses i nedenstående tabel sammen resultaterne fra 1. og 2. prøveopgravning.,

Prøveopgravninger 1. opgravning 2019
Fabrik Tdr./ha % stivelse Tdr. stivelse/ha
AKS 394 17,1 67,0
AKM 363 17,0 61,6
AKK 412 17,4 71,3
Gennemsnit 392 17,2 67,3
       
2018 407 18,6 75,2
2017 348 16,1 55,9
2016 328 17,2 56,3
2015 316 15,8 50,5
2014 441 18,0 79,7
2013 353 17,0 59,9
2012 406 17,1 69,6
Gennemsnit 371 17,1 63,9

 

 

Prøveopgravninger 2. opgravning 2019
Fabrik Tdr./ha % stivelse Tdr. stivelse/ha
AKS 522 19,0 98,4
AKM 481 19,0 91,7
AKK 508 19,1 96,4
Gennemsnit 505 19,0 95,7
       
2018 526 18,6 97,4
2017 492 18,3 89,8
2016 459 19,2 87,7
2015 456 19,0 86,9
2014 549 18,7 102,7
2013 489 18,7 91,7
2012 516 19,3 99,8
Gennemsnit 498 18,8 93,7

 

 

Prøveopgravninger 3. opgravning 2019
Fabrik Tdr./ha % stivelse Tdr. stivelse/ha
AKS 597 19,8 117,4
AKM 566 19,9 112,5
AKK 610 19,6 118,7
Gennemsnit 592 19,8 116,4
       
2018 592 18,8 111,1
2017 589 19,4 113,6
2016 536 20,1 107,2
2015 537 19,7 105,8
2014 620 19,0 117,5
2013 536 19,4 104,2
2012 605 20,1 121,8
Gennemsnit 574 19,5 111,6

 *Melsorter. Ikke sorter til pulver

Det gennemsnitlige stivelsesudbytte ved 3. prøveopgravning ligger højt, og helt på højde med årene 2012, 2014 og 2017, hvor der var høje stivelsesudbytter. Der har været en tilvækst på ca. 90 hkg kartofler pr. ha i den seneste 3 ugers periode, som ligger over normalen. Dette kan sammenholdes med vejret i perioden, som har budt på megen nedbør, hvilket understøtter knoldudbytte. Der var generelt spænding om, hvordan stivelsesprocenten havde udviklet sig. Kraftig tilvækst i knoldudbyttet giver ofte en minimal tilvækst i stivelsesprocenten. I de sidste 3 uger har været på niveau med gennemsnittet for de sidste 7 år, hvilket er bedre end forventet. Dette kan måske forklares med mere udbredt afgroning af fabrikskartoffelmarker, og deraf følgende stivelsesindlejring. Omvendt har den kraftige afgroning givet bekymring om et højt knoldudbytte kunne opnås. Begge dele ser ud til at være opfyldt.

Sorter

Kuras, Kardal og Stratos dækker omkring 75 % af det samlede areal, hvorfor det giver et godt pejlemærke om den forventede avl.

Kuras har haft et højere knoldudbytte end de sidste 2 år ved tredje prøveopgravning, og det har givet et samlet større stivelsesudbytte på 6 hkg stivelse pr. ha. Sammenlignet med de sidste 10 år, ligger stivelsesudbyttet 10 hkg/ha højere. Stivelsesprocenten i Kuras ligger derimod i den lave ende, når der sammenlignes med de sidste 10 år.
Kardal har lagt godt på i knoldudbytte frem til tredje opgravning, og ligger på højde med nogle af de bedste år. Stivelsesindholdet er ret gennemsnitlig, hvilket giver samlet et pænt højt stivelsesudbytte, som ligger over gennemsnittet for de sidste 10 år.

Stratos har haft en mindre tilvækst i knoldudbyttet frem til tredje opgravning, og ligger lidt over gennemsnit af de sidste 5 år. Stivelsesprocenten er steget mindre end normalt, og stivelsesprocenten for 2019 er placeret på gennemsnittet for de sidste 5 år. Samlet giver det et stivelsesudbytte lidt over middel.
På de sandede jorde og tætte sædskifter med kartofler, er kartoflerne generelt meget afgroet på nuværende tidspunkt, hvorfor tilvæksten forventes at blive lav de kommende uger.

 

3. prøveopgravning, Hovedsorter
  2019 2018 2017
Sort Hkg/ha Stiv. % hkg  stiv./ha Hkg/ha Stiv. % hkg stiv./ ha Hkg/ha Stiv. % Hkg stiv./ha
Kuras 672 18,7 125,9 665 17,8 118,3 628 19,4 121,9
Kardal 607 19,8 119,8 591 19,9 118,1 626 19,0 118,7
Stratos 556 20,6 114,6 592 19,5 115,0 573 20,0 114,6
Avarna 550 18,9 103,9 537 18,5 99,0 588 18,9 111,1
Avenue 711 20,0 141,6 663 20,3 133,7 650 19,3 124,6
Seresta 459 20,4 93,6 581 18,8 109,5 581 19,5 113,4
Oleva 880 18,1 159,3 642 17,0 108,5 622 18,1 113,3
Saturna 545 16,7 91,1 665 16,5 109,3 655 16,6 108,6
Verdi 539 18,4 98,9 579 18,2 105,0 544 19,6 106,8

Saturna – Verdi

Tilvæksten i de tidlige sorter Saturna og Verdi har naturligt været lav fra anden til tredje opgravning, og
tilvæksten i knoldudbyttet rammer gennemsnittet fra de sidste 10 år. Stivelsesprocenten er helt stagneret med
et lille fald i Saturna, og tendensen med minimal ændring i stivelsesprocenten fra anden til tredje opgravning
følger tallene for de sidste 10 år. Samlet et stivelsesudbytte på middelniveau.

Næsten samme historie kan skrives om Verdi, som har et knoldudbytte lidt over middel, stivelsesprocent
under middel, med et samlet stivelsesudbytte omkring middel.

Konklusion

Stivelsesudbyttet ligger højt på nuværende tidspunkt ved tredje prøveopgravning, og fuldt på højde med de
bedste år de seneste 7 år. Tallene dækker over en stor spredning mellem marker og sorter. Bekymringen om
lavere tilvækst i stivelsesudbyttet frem til tredje prøveopgravning pga. fremskreden udvikling, har ikke påvirket
i samme grad som ventet.

Udlandet

Specielt i Nordtyskland, Holland og Belgien er kartoffelproduktionen præget af lang tids varme og stort
vandunderskud. Det kommer til at påvirke deres udbytte i nedadgående retning specielt på deres uvandede
arealer. Herudover vil det påvirke kvaliteten af kartoflerne og dermed deres anvendelse i de forskellige
produktionsgrene.

Dette var sidste fælles prøveopgravning.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK